NOVINKY

NEWS
O tom co bude. Je. A bylo ...

Tady se můžete dočíst krátké zprávy o tom, co je v plánu, co vzniká nového nebo co už se stalo.


Poznámky.

Pozvánky.

Vernisáže.

Výstavy.

Události.


Notes.

Invitations.

Openings.

Exhibitions.

Events.

2024
Je mi velkou ctí, že má práce je součástí mezinárodní výstavy Gone Astray, jejíž repríza právě probíhá v holandském CODA Museum v Apeldoornu. Kurátorkou výstavy je Ellen Maurer-Zilioli
Mé šperky jsou součástí putovní výstavy Jewelry and Travel, která je aktuálně k vidění v Galerii Lalabeyou ve španělském Madridu.
2023

Kolekce OVALS se konečně dočkala rozšíření o prsteny a náhrdelníky.

Prozatím jsou k dostání a vyzkoušení pouze v mém ateliéru.

Tincal lab Challenge is an annual initiative that starts with an Open Call to jewelers from all over the world and results in a collective exhibition that aims to inspire artists and increase public awareness to contemporary jewelry.


All the pieces from the exhibition you can see here.Tincal lab


Tincal lab is a contemporary jewelry work+shop space founded by Portuguese jeweler Ana Pina.


Under the motto curating and experimenting in contemporary jewelry, we regularly launch collaborations and events that help to promote this amazing creative area, such as workshops with invited jewelers, individual and collective exhibitions, featuring works by local and international artists.

(via. Tincallab.com)

My new pieces for the exhibition:

Foto: Adéla Fries
Foto: Adéla Fries
Foto: Adéla Fries
Foto: Adéla Fries
Foto: Adéla Fries

"During the travel we are more focused on every moment. We are more present. We are collecting the memories. It depends on our perspective how we will remember those days. It doesn’t have to be perfect. It doesn’t have to be optimistic. Sometimes things don't happen exactly as we wish. But still we can store many little brightening treasures in our memory. It is absolutely ok if they are not colorful, yet they stay hidden inside us, influence us and can also lift up us."

Gone Astray

Schmuckmuzeum Pforzheim, Germany


Curated by:

Ellen Maurer-Zilioli


Artists featured:

Tobias Alm, Sawa Aso, Astrid Becksteiner-Rasche, Naama Bergman, Tobias Birgersson, Beatrice Brovia/Nicolas Cheng, David Clarke, Kanako Ebisawa, Ute Eitzenhöfer, Åsa Elmstam, Anne Fischer, Karolina Hägg, Nils Hint, Kateřina Jirsová, Junwon Jung, Anders Ljungberg, Kateřina Michálková, Myra Mimlitsch-Gray, Eija Mustonen, Markus Pollinger, Karen Pontoppidan, Anna Rikkinen, Hans Stofer, Vivi Touloumidi, Tarja Tuupanen, Luzia Vogt, Stella Wanisch, Jing Yang


Where does usefulness end, and where does experimenting far beyond functionality begin? After all, it’s not a new thing anymore that some contemporary gold- and silversmiths question the classical canon of their respective genre, as well as their historical roots and traditions, creating wildly unusual things that violate taboos of their trade and bear witness to disobedience and to breaking rules. »They unhinge golden rules and challenge or satirise aesthetic norms, transmuting jewellery, utensils and other objects into paraphrases of their craft,« explains the curator Ellen Maurer Zilioli. These trends are accompanied by social, cultural and political criticism. The show will be spotlighting jewellery, utensils and other objects created by 29 artists who question conventional perspectives.


More details about the exhibition you can find here.

participující umělci a umělkyně:

David Böhm & Jiří Franta, Ondřej Buddeus & kol. (Tereza Bínová, Milan Děžinský, Alžběta Stančáková), Kateřina Jirsová, Kristina Fingerlandová, Artur Magrot, Ian Mikyska, Tomáš Moravec & další


hosté:

Agnieszka Foltyn (CA/NO), Sayed Sattar Hasan (GB/NO), Alessandro Marchi (IT/NO), Araiz Mesanza (ES/NO) & další


kurátorská dvojice:

Kjetil Detroit Kristensen (NO), Šárka Zahálková


Více informací k výstavě naleznete zde.

Reportáž s kurátorským komentářem je možné vidět na ATYČOK TV.

Foto: Maxine Vajt
Foto: Maxine Vajt
Foto: Maxine Vajt
Foto: Maxine Vajt
Foto: Maxine Vajt
Foto: Maxine Vajt
Foto: Maxine Vajt
Foto: Maxine Vajt
Foto: Maxine Vajt
Foto: Maxine Vajt
Foto: Maxine Vajt
Foto: Maxine Vajt
Foto: Maxine Vajt
Foto: Maxine Vajt
Foto: Maxine Vajt
Foto: Maxine Vajt
Foto: Maxine Vajt
Foto: Maxine Vajt
Foto: Maxine Vajt
K projektu Mlýnský ostrov vznikla i podcastová série Souostroví, která se věnuje
spolupráci v umění i za jeho hranicemi. Poslouchat můžete na Spotify nebo Youtube.
"Výstava představuje výběr prací z různých kolekcí vzniklých v posledních 10 letech. Použitím pro šperk netradičních materiálů jako jsou křída, sádra, balsa nebo dýha se autorka opakovaně navrací k tématu vzácnosti křehkosti, pomíjivosti, dočasnosti; ale i vrstvení vzpomínek, zážitků a potkávání se. Vztahuje se k tématu ztráty, smutku a temnoty. Zároveň si klade otázky: Co je to šperk? Jaký je jeho význam? Co všechno může být šperkem? Může být šperkem jen gesto? Může šperk existovat jen chvíli? Co je pak jeho hodnotou? Jak tělo ovlivňuje objekt, který jej zdobí? Nebo jak objekt může ovlivnit pohyb těla?"

Poznámky a obrázky z procesu přípravy výstavy Mlýnský ostrov:

Cesta od myšlenky k malému modelu a pak k realizaci je vždycky napínavá.


Děkuju Cukrovaru Vrbátky za darovaný cukr na mou instalaci. Děkuju firmě KOHINOOR za ochotu experimentovat. Šárce Zahálkové za důvěru a příležitost zkusit si po dlouhé době zase pracovat ve větším měřítku. Celému týmu GAMPY za produkční podporu. A děkuju své rodině za trpělivost.

Foto: Marie Sieberová
Foto: Marie Sieberová
Foto: Marie Sieberová
Foto: Marie Sieberová
2022
Mølleøy workshop

V září jsem se mohla zúčastnit Mølleøy workshopu ve Stavangeru v Norsku a být součástí vznikajícího konceptu pro první výstavu do nové Gampy v Automatických mlýnech v Pardubicích.


-

I was happy to be a part of the Mølleøy workshop in Stavanger in Norway and see growing concept of the exhibition for the new GAMPA gallery in Automatic Mills in Pardubice.

Foto: Marie Sieberová
Foto: Marie Sieberová
Foto: Marie Sieberová
Foto: Marie Sieberová
Foto: Marie Sieberová
Foto: Marie Sieberová
Foto: Marie Sieberová
Foto: Marie Sieberová
Foto: Marie Sieberová
Foto: Marie Sieberová
Instalace společné výstavy MØLLEØY: Detroit Kunsthalle feat. Centre for Open Culture ve Studiu 17 v norském Stavangeru vznikla jako finální výstup MØLLEØY workshopu.
Foto: Šárka Zahálková
Foto: Šárka Zahálková
Foto: Šárka Zahálková
Foto: Šárka Zahálková
Foto: Šárka Zahálková

Foto: Šárka Zahálková

On the Road
Eva Eisler + K.O.V. Studio
6.7. - 29.7. 2022
České centrum v Mnichově

Putovní výstava On the Road byla představena v Českém centru v Mnichově v rámci mezinárodního festivalu současného šperku Schmuck 2022.
2021
Mlází
Galerie Dukla, Ostrava
9. 11. 2021 – 30. 1. 2022
Sarah Dubná, Jakub Dvořák, Kristina Fingerland, Kateřina Jirsová
kurátorka: Šárka Zahálková

„Vcházím do pasáže. Za sklem vitríny sleduji rozbujelý plevel. Všímám si tvarů, jejich detailů i procesů, které se zde odehrávají. Situace vytváří dojem jakési botanické zahrady, skleníku. Procházím kolem scény zdivočelého prostoru, vnímám kinematografický záběr dočasně chráněného světa, do něhož nemohu vstoupit.“

Zdánlivě prázdná, zanedbaná místa bez funkce stojí často mimo náš zorný úhel. V knize Města naruby: Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy (2020, ed. Radan Haluzík) je teoretik architektury Cyril Říha popisuje jako slepou skvrnou urbanismu. Přistoupíme-li však na jejich bezčasí (nebo možná lépe mezičasí) a těžkou definovatelnost, mohou nás učit vnímat a respektovat jinakost, zbystřovat naše vnímání okolního světa a dějů, které se v něm odehrávají. Začneme si uvědomovat, že i jejich domnělá prázdnota překypuje životem – jsou to nesmělá útočiště existencí mimo hlavní proud: flory, fauny i osob bez domova. Objevujeme v nich křehkou dynamiku vlastní paměti, nové vrstvy příběhů, které byly po léta vyprávěny odlišně.

Instalace v Galerie Dukla propojuje do jednoho celistvého organismu různorodé tvůrčí postupy kolektivu autorů, jejichž tvorba má blízko k architektuře, vztahu člověka a objektu, těla, prostoru i přírody. Jejich environment je zde otevřen samovolnému vývoji – růstu, rozpadu, bujení i degradaci. Je příběhem v meziprostoru, průchodu z jednoho místa do druhého, který vzdává hold přehlíženému.

Foto: Tomáš Knoflíček
Foto: Tomáš Knoflíček
Foto: Tomáš Knoflíček
Foto: Tomáš Knoflíček
Foto: Tomáš Knoflíček
Foto: Tomáš Knoflíček
Foto: Tomáš Knoflíček
Foto: Tomáš Knoflíček
Foto: Tomáš Knoflíček
Foto: Tomáš Knoflíček
Foto: Tomáš Knoflíček
"Ztrácím se v prostorách, které vytvářím, stejně tak jako se mohu ztrácet v katedrálách, miniaturách, šuplíku nebo sama v sobě."
Kateřina Jirsová ve své tvorbě osciluje mezi objektem, šperkem a architekturou. Její díla působí křehce, až pomíjivě, současně však v sobě koncentrují leckdy těžko popsatelnou sílu – sílu okamžiku, emoce, gesta, vzpomínky. Ve vitrínové galerii ateliéru Atlas forem Kateřina představuje několik objektů své nejnovější série. Jejich prostřednictvím zde vypráví o smutku, temnotě, pomíjivosti, ale i o naději. Vystavené práce jsou výsledkem vnitřního i vnějšího dialogu, jsou prostorem vztahování se sama k sobě a k vlastním emocím v kontextu okolního světa a žité skutečnosti.
Foto: Michal Kudláček
Foto: Šárka Zahálková
Foto: Šárka Zahálková
Foto: Šárka Zahálková
Foto: Šárka Zahálková
Foto: Šárka Zahálková
Foto: Michal Kudláček
Foto: Michal Kudláček
Foto: Michal Kudláček a Šárka Zahálková
2020
Všechno je jinak
25. mezinárodní festival současného umění, Praha
4+4 DNY V POHYBU
9.-11.10.2020

-
Everything is different
25th Internation festival of Contemporary Art 4+4 DAYS IN MOTION in Prague

more info about festival

Nová strašnická secesní škola, která byla 15 let uzavřena veřejnosti, se nyní promění v unikátní centrum kultury a setkávání se. Má instalace byla umístěna v opuštěné zahradě školy.


Více naleznate ve fotoreportu týdenníku Respekt nebo ve videu Artyčoku.


-

The New School in Strašnice, which has been closed for 15 years, as well as the adjacent garden, turned into a unique center of culture and gathering. My installation took a place in an abandoned garden.


You can see more photos from the exhibition also on Respekt or here is great Artyčok video.

Výstava On The Road v galerii Marzee v holandském Nijmegenu.
3.11.2019 - 8.1.2020

-
The exhibition On The Road in the gallery Marzee in Nijmegen in The Netherlands.

photo source: Eva Eisler Instagram
2019
Výlet do Ostravy
PLATO
16.11.2019

Dostala jsem pozvání vést workshop o současném šperku v ostravské galerii PLATO. Společně se šperkařkou Veronikou Opavskou. Byla to pro mě skvělá zkušenost. Děkuju za důvěru!

Je možné šperkem zaznamenat emoci?

Co může být šperkem?

Jaký je jeho význam?

Jeho možnosti a limity?


Workshop bude koncipovaný formou experimentu. Účastníci budou mít na výběr širokou škálu různých pro šperk netradičních materiálů. Společně budeme zkoumat jaké jsou možnosti a limity šperku. Jaký je jeho význam.Talisman. Tajemství. Pocit. Emoce. Vzpomínka. Radost. Smutek.


-

TRIP TO OSTRAVA


I was invited to run a workshop about contemporary jewellery in the gallery PLATO in Ostrava together with jewellery designer Veronika Opavská. Great new experience for me! Thanks for trust.


PLATO is worth a visit! Amazing place!

Foto: Plato
Foto: Plato
Foto: Plato
On the Road
v rámci prezentace na Designbloku 2019.

-
My work was a part of the exhibition On The Road presented on Desingblok 2019 in Prague.
Nestálá přítomnost
-
Unstable presence
Walk Thru Gallery v Hradeci Králové
21.6. - 1.10.2019
Nalézání se, setkávání se a míjení se.
Míjíme místa, míjíme lidi, míjíme sebe.
Na kolik se ale dokážeme vzájemně přiblížit?
Existují setkání a lidé, které nesmažete.
Ovlivní vás.

Kateřina Jirsová se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá vztahem mezi prostorem, tělem a objektem. Pohybuje se na hraně volného umění a designu. Zkoumá možnosti a limity současného šperku. Instalace vytvořená pro Walk Thru Gallery je průzkumem, zda šperk může komunikovat. Ukazuje, že může křičet, ale někdy stačí když bude šeptat. Vypráví pak o malých detailech a velkých souvislostech.
2018
Je to daleko?
Atelierhaus Salzamt, Linz, Rakousko
vernisáž 23.3.2018

-
My installation in the exhibition Is it far? in Salzamt in Linz in Austria.
Opening: 23.3.2018
Foto: Šárka Zahálková
Kateřina Jirsová & Aňa Šebelková pro Frisiersalon
Pfarrgasse 15, Linz

Něžně ženská instalace odhalující paměť místa.
Krása a její pomíjivost.
Kudrnaté vlasy.
Stuhy a jemný duch, který úplně nevybledl.
Sebevnímání, rituály, gesta.
Co máš rád?
Foto: Laurien Bachmann
Foto: Laurien Bachmann
Foto: Laurien Bachmann
Foto: Laurien Bachmann
Foto: Laurien Bachmann
Foto: Laurien Bachmann
Tvůrčí residence v Atelierhaus Salzamt
Dostala jsem příležitost pracovat dva týdny v rezidenčním studiu Salzamt.
Byl to pro mě vzácný čas – dva týdny jen pro sebe a pro práci. Děkuji za to!

-
I was given the opportunity to work for two weeks in the Salzamt residential studio. It was a blessed time for me - two weeks just for myself and for work. Thanks.
Foto: Aňa Jakš
Foto: Aňa Jakš
Foto: Aňa Jakš
Foto: Aňa Jakš
Foto: Aňa Jakš
Foto: Aňa Jakš
Foto: Aňa Jakš
Stala jsem se členem OFFCITY.
-
Happy to announce:
I became a member of OFFCITY.

Offcity is a an independent platform based in Pardubice, Czech Republic. It works with a theme of a city as a structure and a living organism, it explores different views of the city, it introduces to public various forms of artistic and architectural expression, it shows them how to perceive art and culture as an integral part of our natural and social environment.

Offcity organises lectures, workshops, art events in public space, etc. It opens up and keeps a public dialogue on issues concerning arts in public space, architecture, urban space etc.
PURITY AND DECADENCE:
Czech Contemporary Jewellery
Gallery SO
Londýn
Moje náhrdelníky jsou součástí výstavy Purity and Decadence: Czech Contemporary Jewellery v Galerii S O v Londýně. Je mi ctí, že mohu vystavovat v tak krásném prostoru po boku těch nejlepších českých současných šperkařů

-
My necklaces are a part of the exhibition Purity and Decadence: Czech Contemporary Jewellery in Gallery S O in London. I am honored, that I can exhibit in such a beautiful space next to the best of Czech contemporary jewellery designers.
Koncept Story

Kolekci OVALS si můžete prohlédnout, vyzkoušet a zakoupit v Koncept story v Praze. Ode dneška do října budou moje náušnice součástí POP-UP Story 11: reminds me tomorrow.

-

My firts silver collection Ovals. You can see it, try it and buy it in Koncept story in Prague. From today until October my earings will be a part of POP-UP Story 11: remains me tomorrow.
Můžete si přečíst článek k výstavě na materialstime.com nebo na lidovky.cz.
2017
Zóna bez hranic
Jedná se o unikátní výstavu, která představí současnou tvorbu více než třřiceti českých a slovenských výtvarníků na mezinárodní úrovni, kteří se zabývají autorským šperkem. Práce vybraných autorů prezentují celou škálu přístupů k různorodým materiálům a technologiím. Společným pojítkem je originalita, kreativita a schopnost prostřednictvím šperku předávat silnou uměleckou výpověď. Výstava poukazuje na současný autorský šperk jako na svébytnou a přeci neprozkoumanou výtvarnou disciplínu, která má potenciál zaujmout běžného diváka i odbornou veřejnost.

Výstava je putovní a bude se přesouvat do Prahy, Bratislavy a Legnice.
OFFCITY Air

Náš projekt byl vybrán v rámci OFFCITY AiR 2017/Back to the Mills.
Residence věnovaná Automatickým Mlýnům v Pardubicích.

Společně s Karolínou Koupalovou a Annou Krtičkovou jsme dostaly šanci zabydlet mlýnský dvůr. Uspořádaly jsme během léta tři workshopy, v rámci kterých se s veřejností vyráběl mobilář, zahrada a hrací plácek pro mlýnský dvůr.

-
Our project was selected for Offcity Air 2017/ Back to the Mills.
Residency focused on the theme of the Automatic Mills in Pardubice (Czech Republic).

Together with Karolína Koupalová and Anna Krtičková we organized three workshops in the yard of the Automatic Mills in Pardubice. During workshops we invited public to help us to change the Mill's yard. Together we built DIY furniture, community garden and playground.
Eva Humlová R.I.P.
1975-2017
Photo by Alex
Photo by Adam
Photo by Arnaud
Photo by Katie
Photo by Leopold
Photo by Tiana
Photo by Mohd
... a mnoho dalšího.)